Løftet er oppfylt!

Antall dueller*
3.345
Kilometer kjørt*
17.207.418 km
Resultat*
Ø 10,9 %

Disse tallene baserer seg på alle dueller som er gjennomført i Europa.

Gjennomførte dueller i Norge: 10. Kilometer kjørt: 23.345 km. Resultat: 15,1 % spart!

Med Mercedes-Benz Trucks Fuel Duel dokumenterer vi at Actros er en svært effektiv lastebil sammenlignet med konkurrentene. Takket være de telematikkstøttede internettjenestene fra Daimler FleetBoard kan dette dokumenteres på en objektiv måte. Med forskjellige tjenester muliggjør FleetBoard et optimert kjøretøy-, fører- og transportmanagement.

Drivstoff. Fakta:

  • Kostnadene per kilometer gir den beste oversikten over lastebilens totalkostnader.
  • Drivstoffkostnadene utgjør mer enn 50% av kostnadene per kilometer.
  • Sjåførens kjørestil har stor innvirkning på drivstofforbruket. Derfor gir opplærings- og kurstilbud for sjåførene gode muligheter for ytterligere drivstoffbesparelser.
  • Innovasjoner som PPC hjelper sjåførene med å spare inntil 5% mer drivstoff.
  • Lange serviceintervaller og en høy restverdi bidrar også til lavere kostnader per kilometer.

* Oppdatert: juni 2017: EURO-6- og EURO-5-kjøretøy