Actros Euro VI i direkte sammenligning.Actros i Fuel Duel.

Nå med annen
generasjon motor
og inntil 3%
mer innsparing.

Teknikk

Sparing av drivstoff.

PPC står for Predictive Powertrain Control og integrerer en kjørestil tilpasset topografien i sjalteautomatikken: Ved hjelp av et satellittbasert posisjonsbestemmelsessystem og et 3D veikart registrerer systemet veiens videre forløp, som for eksempel bratte nedoverbakker og stigninger, og kan reagere tilsvarende ved å optimere giringstidspunkter og tempomathastighet på en forutseende måte. Slik kan det spares ytterligere 5% drivstoff.Og i tillegg til kjøreprogrammet »economy« fås nå også kjøreprogrammet »fleet« som støtte for en økonomisk kjøremåte.

En slitasje- og forbruksoptimert kjøremåte forbedrer dessuten totaløkonomien til Actros betydelig. I tillegg registrerer Fleetboard-tjenesten bruksanalyse tekniske data fra lastebilen og evaluerer dem. På grunnlag av dette beregnes kjørestilen til førerne i form av karakterer, noe som gjør det mulig å få objektiv vurdering av kjøremåten. Individuell trening viser hvor det er forbedringspotensial.

Predictive Powertrain Control

Med en forbruksoptimert kjøremåte er det mulig med drivstoffbesparelser på inntil 15%.

Aerodynamikk

Finslipt aerodynamikk.

Under utviklingen av Actros ble hver del grundig testet. I vindtunnelen og på mange millioner testkilometer – for en ytterst lav luftmotstand og lavt forbruk.

Lav luft- og rullemotstand.

For å redusere luftmotstanden har vi optimalisert designen på Actros ned til minste detalj. Ekstra tydelig vises dette på StreamSpace-førerhuset. Den elektronisk regulerte radiatorgardinen og dørforlengelsene sparer også drivstoff. I tillegg bidrar aerodynamiske påbygningsdeler og dekktrykkontrollen til å senke forbruket.

Aerodynamikk

Med en forbruksoptimert kjøremåte er det mulig med drivstoffbesparelser på inntil 15%.

Vekt

Lavere egenvekt – lavere drivstofforbruk.

Med Actros Fuel Duel-konfigurasjonen ble egenvekten kraftig redusert, noe som gjør den mer lønnsom i den daglige driften.

I denne konfigurasjonen er Actros utstyrt med aluminiumsfelger som standard.Utvalgt tilleggsutstyr som Super-Single-dekk på bakakselen, trykkbeholdere av aluminium og en kompakt svingkrans sørger påviselig for et lavere drivstofforbruk og mindre CO2-utslipp.

Avhengig av bruk og konfigurasjon er det mulig å oppnå ytterligere innsparinger av drivstoff og CO2-utslipp.

Drivverk

Annen motorgenerasjon OM 471.

1100 liter drivstoff spart i året, ca. tre tonn mindre CO2 – to viktige nøkkeltall for et vogntog med andre generasjons tungdriftmotor OM 471 fra Mercedes-Benz ved en kjørelengde på 130 000 km. Etter at den revolusjonerende motorgenerasjonen ble innført, fulgte neste utviklingstrinn – med dette økte Mercedes-Benz Actros fra Daimler Trucks sitt effektivitetsforsprang ytterligere.

Dermed har ingeniørene hos Mercedes-Benz lykkes i å løse det nærmest uløselige: Drivstofforbruket er på nytt senket med enda 3%, samtidig som mer dreiemoment gir mer dynamisk kjøring. En ny toppeffekt på 390 kW (530 hk) og 2600 Nm dreiemoment kroner denne modellserien. Og ikke minst - den er mer robust enn noensinne.

Kort og godt:Annen generasjon OM 471 setter nye standarder blant tungdriftsmotorene i tunge nyttekjøretøy.

Annen motorgenerasjon OM 471

Like uløselig som sirkelens kvadratur: mindre forbruk og CO2-utslipp, mer effekt og dreiemoment.

Nå med annen
generasjon motor
og inntil 3%
mer innsparing.

Fuel Duel går i annen runde.

Temaet totaløkonomi vies den største oppmerksomhet hos Mercedes-Benz Trucks. Investering, forbruk, service og reparasjoner samt restverdi påvirker inntjeningen. I løpet av lastebilens samlede levetid beløper drivstoffkostnadene seg til ca. 50-60% av de kjøretøyrelaterte utgiftene. Actros er den ubestridte pioneren når det gjelder driftsøkonomi, og det har den vært i årevis. Mercedes-Benz Trucks utvikler hele tiden nye, drivstoffbesparende teknologier, som for eksempel det innovative assistansesystemet Predictive Powertrain Control (PPC), som integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken.

Actros med Euro VI-motor bidrar til en betydelig reduksjon av drivstofforbruket. I mange drivstofforbrukstester har Actros gjentatte ganger vist seg å være inntil 9% mer drivstoffgjerrig enn konkurrentenes kjøretøyer. Med telematikksystemet Fleetboard og en forbruksredusert kjøremåte kan det oppnås inntil 15% drivstoffbesparelse.

Sparing av drivstoff

Selv med dagens priser utgjør drivstoffkostnadene sett over hele kjøretøyets levetid 50–60% av de totale kostnadene.

Finn ut mer

CO2-innsparing

CO2-reduksjon regnes ved siden av drivstoffinnsparing for tiden til de største utfordringene i godstrafikken på landeveien.

Finn ut mer

Annen dokumentasjon

En slitasje- og forbruksoptimert kjøremåte forbedrer dessuten totaløkonomien til Actros betydelig.

Finn ut mer

Duellene.

Med Mercedes-Benz Trucks Fuel Duel dokumenterer vi at Actros er en svært effektiv lastebil sammenlignet med konkurrentene. Takket være de telematikkstøttede internettjenestene fra Daimler Fleetboard kan dette dokumenteres på en objektiv måte. Med forskjellige tjenester muliggjør Fleetboard et optimert kjøretøy-, fører- og transportmanagement.

Drivstoff. Fakta:

  • Kostnadene per kilometer gir den beste oversikten over lastebilens totalkostnader.
  • Drivstoffkostnadene utgjør mer enn 50% av kostnadene per kilometer.
  • Sjåførens kjørestil har stor innvirkning på drivstofforbruket. Derfor gir opplærings- og kurstilbud for sjåførene gode muligheter for ytterligere drivstoffbesparelser.
  • Innovasjoner som PPC hjelper sjåførene med å spare inntil 5% mer drivstoff.
  • Lange serviceintervaller og en høy restverdi bidrar også til lavere kostnader per kilometer.

Total innsparing Europa.

Antall dueller*

4.812

11,1%

Resultat*

25.863.845

Kilometer kjørt*

Disse tallene baserer seg på alle dueller som er gjennomført i Europa.

Gjennomførte dueller i Norge: 27. Kilometer kjørt: 103.055 km. Resultat: 11,2% spart!

* Oppdatert: May 2019: EURO-6- og EURO-5-kjøretøy

Andre temaer.